Bogføring – Fakturering – Løn – Moms –
Betaling – Skat

Vi sørger for, at du ikke behøver at bruge unødvendig tid på regnskab

Hos HA Bogføring kan vi udføre en lang række forskellige opgaver for dig

Bogføring
Daglig bogføring udføres enten hos HA Bogføring, hvortil materiale sendes, eller hos kunden. Kunden informeres efter behov.
• Vi bruger det bogføringsprogram, som kunden ønsker!
• Materiale til udarbejdelse af årsregnskab afleveres til revisor eller årsregnskab udføres for mindre virksomheder.

Moms
Der udarbejdes og angives moms.

Løn
Der beregnes løn, A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge via E-indkomst.
• Lønberegning sker i henhold til gældende overenskomst.

Fakturering
• Der faktureres og udsendes rykkere efter aftale med kunden.

Betaling
Der sørges for betaling af regninger efter aftale med kunden.

Skat
Selvangivelse og forskudsopgørelse

Øvrig administration
• Telefonpasning.
• Diverse sekretær- og skriveopgaver.

Kontakt mig på telefon 29 21 86 36